Hrvatski terminološki portal središnje je mjesto na kojem se okuplja suvremena
terminološka građa na hrvatskom jeziku

Dva rječnika iz različitih područja humanističkih znanosti dostupna na Hrvatskom terminološkom portalu

Usporedno s radom na povezivanju hrvatskih naziva koji su dostupni na najvećem terminološkom resursu Europske unije IATE (Interactive Terminology for Europe), koji će potom biti pretraživi na Hrvatskom terminološkom portalu i o čemu će biti više riječi na našim komunikacijskim kanalima, u našu bazu s dostupnim terminološkim resursima dodana su i dva nova rječnika. Poslije obrade i prilagodbe uključeno je oko 700 hrvatskih pojmova s njemačkim i engleskim istovrijednicama iz Maloga rječnika i pojmovnika iz područja ovladavanja inim jezikom autorice Ninočke Truck-Biljan i oko 400 pojmova iz Arhivističkoga rječnika na engleskom i hrvatskom jeziku autora Marte Mihaljević, Milice Mihaljević i Hrvoja Stančića. Tim je dvama prinosima obogaćen udio naziva iz humanističkih područja kojih je u terminološkim resursima manje.