Hrvatski terminološki portal središnje je mjesto na kojem se okuplja suvremena
terminološka građa na hrvatskom jeziku

Nova baza podataka s dostupnim terminološkim resursima

Baza podataka s već objavljenim rječnicima, glosarima i leksikonima koji su pretvoreni u oblik terminoloških zapisa kakav se može pretraživati i prikazivati na Hrvatskom terminološkom portalu također je nov proizvod članova Strune. Za idejno rješenje, dizajn i tehničku izvedbu sustava za upravljanje sadržajem (engl. content management system – CMS) zaslužni su dr. sc. Bruno Nahod i programer Vedran Cindrić.

Baza Strukovni rječnici nastala je na temeljima višegodišnjega razvoja i rada u terminološkoj bazi Struna te je u načelu prilagođena inačica baze Struna za potrebe jednostavnoga konzultiranja podataka koji se dobivaju pretvorbom tiskanih ili ostalih dostupnih terminoloških resursa na hrvatskom jeziku.

Pri odabiru tih resursa u obzir se uzimaju pravni, sadržajni i informacijski kriteriji:

 1. Resursi trebaju biti recenzirani i već dostupni u drugom obliku, a prikazivanjem rezultata na Hrvatskom terminološkom portalu ne smiju se ni na koji način povrijediti autorska i srodna prava.
 2. Resursi ne smiju biti zastarjeli iz perspektive struke koju opisuju i/ili norme hrvatskoga standardnog jezika.
 3. Resursi dopunjuju nazivlja strukovnih područja koja su korisnicima već javno dostupna u okviru Strune ili, češće, pripadaju disciplinama koje u Struni još nisu terminološki obrađene.

Podatci se iz linearno organiziranih resursa pretvaraju u oblik polja u relacijskoj bazi nizom manje ili više zahtjevnih tehničkih postupaka. Za svako su pojedino izdanje ti koraci različiti i prije javnoga objavljivanja provjerava se odgovara li sadržaj zapisa kao rezultat pretraživanja na portalu sadržaju zapisa u izvornom obliku.

Naglašavamo kako pri prijenosu podataka iz dostupnih rječnika, leksikona i glosara u strukturirane zapise u ovdje pretraživu bazu nismo intervenirali ni na jednoj razini obradbe osim na razini nužnih grafičkih prilagođavanja, odnosno da su za njihov sadržaj odgovorni autori i/ili fizičke ili pravne osobe kao nositelji autorskih i srodnih prava. (U skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima, čl. 2. i 3., NN 127/14.)


Za sada su u rezultate pretraživanja uključeni nazivi iz sljedećih resursa:


 1. Bačun, Dubravka, Mirjana Matešić i Mislav Ante Omazić. Leksikon održivog razvoja. Zagreb: Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj, 2012.
 2. Čatić, Igor; Ranka Čatić. Hrvatsko-engleski rječnik polimerstva [elektronička građa]. Zagreb: Društvo za plastiku i gumu, 2009.
 3. Financijski pojmovnik. Zagreb: Inova: privatna srednja ekonomska škola s pravom javnosti, 2015.
 4. Leksikon javnih financija. Zagreb: Institut za javne financije.
 5. Lexicon silvestre: višejezični šumarski rječnik: njemački, engleski, francuski, hrvatski. Prima pars = Dio 1 / za hrvatsko izdanje priredili Vjekoslav i Hrvoje Glavač. Zagreb: Hrvatske šume, 1998.
 6. Lexicon silvestre: višejezični šumarski rječnik: njemački, engleski, francuski, hrvatski. Secunda pars = Dio 2 / za hrvatsko izdanje priredio Želimir Borzan. Zagreb: Hrvatske šume, 2013.
 7. Malvić, Tomislav, Marko Cvetković, Davorin Balić. Geomatematički rječnik. Zagreb: Geomatematički odsjek Hrvatskoga geološkog društva, 2008.
 8. Međunarodni mjeriteljski rječnik: osnovni i opći pojmovi i pridruženi nazivi (VIM): JCGM 200:2008. Zagreb: Državni zavod za mjeriteljstvo, 2009.
 9. Međunarodni rječnik naziva u zakonskoj metrologiji. Zagreb: Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2000.
 10. Microsoft Terminology Collection = Microsoftova terminološka zbirka. Slobodno pretraživo i na našem portalu prema dopuštenju vlasnika licencije.
 11. Mihaljević, Marta, Milica Mihaljević, Hrvoje Stančić. Arhivistički rječnik: englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski. Zagreb: Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2015.
 12. Pojmovnik osnovnih termina i definicija u području osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju. Zagreb: Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2015.
 13. Razvoj politike cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja [elektronička građa]: pojmovnik / urednik Charles Jackson; Europska mreža politika cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja (ELGPN). Zagreb: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Središnji ured, 2013.
 14. Rittgasser, Stefan; Ljiljana Kolenić. Hrvatsko-njemački rječnik jezikoslovnoga nazivlja. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 2012.
 15. Šućur, Zoran. Englesko-hrvatski pojmovnik socijalne politike. // Revija za socijalnu politiku, 6, 2(1999), str. 207–213.
 16. Truck-Biljan, Ninočka. Mali rječnik i pojmovnik iz područja ovladavanja inim jezikom. Osijek: Filozofski fakultet, 2016.
 17. Turković, Hrvoje. Zvuk na filmu: pojmovnik. Obrazovni materijal. Zagreb: Akademija dramske umjetnosti, 1996. Dostupno na http://www.academia.edu/2296877/Zvuk_na_filmu-pojmovnik, pristupljeno: 5. listopada 2016.

Od srpnja 2018. godine sustav za pretraživanje Hrvatskoga terminološkog portala uz ovdje navedene izvore u rubrici Strukovni rječnici i glosari među pronađene rezultate također uključuje i nazive iz prevoditeljskih glosara, koji su ljubaznošću njihovih tvoraca članova Zajednice za prevoditeljstvo pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u okviru suradničkog projekta Prevoditeljski glosari na Hrvatskom terminološkom portalu. Ta je baza izrađena za potrebe Zajednice za prevoditeljstvo također na temeljima višegodišnjega razvoja i rada u terminološkoj bazi Struna. Za potrebe prevoditelja može se pretraživati i samostalno i punit će se brzinom i opsegom kakav odrede sami članovi te strukovne organizacije, a uvijek osvježen popis uključenih glosara možete vidjeti ovdje.