Hrvatski terminološki portal središnje je mjesto na kojem se okuplja suvremena
terminološka građa na hrvatskom jeziku

 • Normiranje i upravljanje

  Kategorija: O terminologiji - Ključne riječi: normiranje nazivlja, upravljanje nazivljem
  Normiranje i upravljanje

  Što je normiranje nazivlja? Kako bi strukovno i znanstveno nazivlje ispunilo svoju komunikacijsku svrhu, treba biti normirano. Normiranje nazivlja podrazumijeva dva procesa: standardizaciju terminoloških načela rada i metoda te normiranje samoga nazivlja. Za normiranje nazivlja postoje razrađeni međunarodni standardi i procedure, a za njih su zadužena državna i međunarodna normizacijska tijela. Za normiranje terminološkoga rada najvažnije su norme koje donosi Tehnički odbor 37 Međ...

  Pročitaj više
 • Što je nazivlje?

  Kategorija: O terminologiji - Ključne riječi: nazivlje, terminologija, Bečka terminološka škola, prijenos znanja
  Što je nazivlje?

  Što je nazivlje? Nazivlje se definira kao strukturirani skup pojmova i pridruženih naziva određenoga predmetnog područja. Time se temeljno određuje pojmovni terminografski pristup postavljen načelima Eugena Wüstera koja čine temelj tzv. Bečke terminološke škole odnosno opće terminološke teorije koja je i danas vrlo utjecajna kao osnova preskriptivnoga pristupa nazivlju i njegovu normiranju. U okrilju Bečke škole postavljena su i tzv. semiotička načela zamišljena da budu pri...

  Pročitaj više
 • Što je terminologija?

  Kategorija: O terminologiji - Ključne riječi: nazivlje, terminologija, nazivoslovlje, jezik struke
  Što je terminologija?

  Riječ terminologija upotrebljava su u nekoliko značenja pa je dobro tu višeznačnost razjasniti. U jednom se značenju terminologija odnosi na stručne nazive ili termine koji se upotrebljavaju u nekom znanstvenom, tehničkom, umjetničkom ili sportskom području. U tom je značenju terminologija istoznačna s nazivljem. Ponekad se terminologijom podrazumijeva i ukupnost svih strukovnih nazivlja u nekom jeziku. Drugo se značenje odnosi na terminologiju kao znanost i u tom je značenju rije...

  Pročitaj više