Hrvatski terminološki portal središnje je mjesto na kojem se okuplja suvremena
terminološka građa na hrvatskom jeziku

Suradnja s Leksikografskim zavodom Miroslav Krleža

Nakon odluke o pokretanju Hrvatskoga terminološkog portala, započela je prva faza razgovora s glavnim ravnateljem Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža (LZMK) dr. sc. Antunom Vujićem, ravnateljem dr. sc. Brunom Kragićem te njegovim užim krugom suradnika.

Odluka o tome da prvi pokušaj povezivanja u sustav s naprednim digitaliziranim resursima bude upravo s LZMK-om nikako nije bila slučajna jer je riječ o središnjoj državnoj leksikografskoj ustanovi sa 65-godišnjom tradicijom, čija su izdanja postavila visoke kriterije kvalitete enciklopedijskoga i leksikonskoga izdavaštva. Istodobno je LZMK otvaranjem portala javnoga pretraživanja vlastitih izdanja Hrvatska enciklopedija, Proleksis enciklopedija i Portal znanja pokazao visoku razinu društvene svijesti i profesionalne odgovornosti ponudivši kao državna ustanova rezultate svojega rada zainteresiranoj javnosti. S obzirom na to da ti portali sadržavaju i opće enciklopedijske sadržaje, za pretraživanje na Hrvatskom terminološkom portalu u dogovoru s LZMK-om biraju se isključivo njihovi terminološki priručnici koji mogu biti zanimljivi našim korisnicima.

Naglašavamo kako pri prijenosu podataka iz resursa LZMK-a u ovdje pretraživu bazu nismo intervenirali ni na jednoj razini obradbe osim na razini nužnih grafičkih prilagođavanja, odnosno da su za njihov sadržaj odgovorni autori i/ili fizičke ili pravne osobe kao nositelji autorskih i srodnih prava. (U skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima, čl. 2. i 3., NN 127/14.)


Za sada su u rezultate pretraživanja uključeni nazivi iz sljedećih resursa LZMK-a:
  1. Medicinski leksikon: [A - Ž] / glavni urednik Ivo Padovan. 1. izd. Zagreb: Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 1992.