Hrvatski terminološki portal središnje je mjesto na kojem se okuplja suvremena
terminološka građa na hrvatskom jeziku

Suradnja s Hrvatskim zavodom za norme

Od početaka stvaranja programa Struna – Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja 2007. godine predviđeno je, u skladu sa zamislima o organiziranom normiranju hrvatskoga strukovnog nazivlja, da i Hrvatski zavod za norme (HZN) kao središnja državna normizacijska ustanova sudjeluje s Institutom za hrvatski jezik i jezikoslovlje u izgradnji usklađenoga nazivlja na hrvatskom jeziku.

Suradnja se odvijala na dvjema razinama jer su s jedne strane u pojedine projekte HRZZ-a u okviru Strune bili uključeni i predmetni stručnjaci HZN-a, a s druge je strane HZN povremeno ustupao nazivlje iz određenih hrvatskih norma za pretraživanje u sklopu tražilice Strune. Nakon odluke o pokretanju terminološkoga portala obnovljena je suradnja s novim vodstvom Hrvatskoga zavoda za norme. Popis naziva iz hrvatskih norma stoga će se trajno obogaćivati, a suradnja dviju institucija proširiti i organizacijom terminoloških radionica za djelatnike HZN-a.

Naglašavamo kako pri prijenosu podataka iz tekstnih dokumenata HZN-a u strukturirane zapise u ovdje pretraživu bazu nismo intervenirali ni na jednoj razini obradbe osim na razini nužnih grafičkih prilagođavanja, odnosno da su za njihov sadržaj odgovorni autori i/ili fizičke ili pravne osobe kao nositelji autorskih i srodnih prava. (U skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima, čl. 2. i 3., NN 127/14.).

Sadržaj svih norma ustupljenih za pretraživanje na Hrvatskom terminološkom portalu ne smije se umnožavati ili reproducirati bez pismenoga dopuštenja Hrvatskoga zavoda za norme.


Za sada su u rezultate pretraživanja uključeni nazivi iz sljedećih norma:

HRN EN ISO 472:2007 Plastika – Rječnik (ISO 472:1999; EN ISO 472:2001)

HRN EN 1540:2006 Atmosfere radnih prostora – Nazivlje (EN 1540:1998)

HRN EN ISO 4135:2008 Anestetička i respiracijska oprema – Terminološki rječnik (ISO 4135:2001; EN ISO 4135:2001)

HRN ISO 9235:2005 Prirodne aromatične sirovine – Rječnik (ISO 9235:1997)

HRN EN ISO 10075-1:2004 Ergonomska načela vezana uz mentalno opterećenje na radu – 1. dio : Opći nazivi i definicije (ISO 10075:1991; EN ISO 10075-1:2000)

HRN CEN ISO/TR 11610:2006 Zaštitna odjeća – Rječnik (ISO/TR 11610:2004; CEN ISO/TR 11610:2004)

HRN EN 12832:2006 Karakterizacija muljeva – Uporaba i odlaganje muljeva – Rječnik (EN 12832:1999)

HRN EN 13193:2004 Ambalaža – Ambalaža i okoliš – Nazivlje (EN 13193:2000)

HRN EN 13306:2004 Nazivlje u održavanju (EN 13306:2001)

HRN EN 13965-1:2008 Karakterizacija otpada – Nazivlje – 1. dio : Nazivi i definicije koji se odnose na materijale (EN 13965-1:2004)

HRN EN 13965-2:2008 Karakterizacija otpada – Nazivlje – 2. dio : Nazivi i definicije koji se odnose na gospodarenje otpadom (EN 13965-2:2004)

HRN EN 45020:2007 Normizacija i srodne djelatnosti – Rječnik općih naziva (ISO/IEC Guide 2:2004; EN 45020:2006)

HRN EN ISO/IEC 17000:2007 Ocjenjivanje sukladnosti – Rječnik i opća načela (ISO/IEC 17000:2004; EN ISO/IEC 17000:2004)

HRN EN 1330-2:2006 Nerazorno ispitivanje – Nazivlje – 2. dio: Zajednički nazivi za metode nerazornih ispitivanja (EN 1330-2:1998)

HRN EN 1330-3:2006 Nerazorno ispitivanje – Nazivlje – 3. dio: Nazivi koji se upotrebljavaju pri ispitivanju industrijskom radiografijom (EN 1330-3:1997)

HRN ISO 7876-1:2008 Oprema za ubrizgavanje goriva – Terminološki rječnik – 1. dio: Pumpe za ubrizgavanje goriva (ISO 7876-1:1990+Amd 1:1999)

HRN ISO 7876-2:2008 Oprema za ubrizgavanje goriva – Terminološki rječnik – 2. dio: Ubrizgači goriva (ISO 7876-2:1991+Amd 1:1999)

HRN ISO 7876-3:2008 Oprema za ubrizgavanje goriva – Terminološki rječnik – 3. dio: Sklopovi pumpa-ubrizgač (ISO 7876-3:1993)

HRN ISO 7876-4:2008 Oprema za ubrizgavanje goriva – Terminološki rječnik – 4. dio: Visokotlačni cjevovodi i krajnji priključci (ISO 7876-4:2004)

HRN ISO 8930:2008 Opća načela pouzdanosti konstrukcija – Popis istovrijednih naziva (ISO 8930:1987)

HRN EN ISO 9000:2008 Sustavi upravljanja kvalitetom – Temeljna načela i terminološki rječnik (ISO 9000:2005; EN ISO 9000:2005)

HRN EN ISO 13731:2006 Ergonomija toplinske okoline – Rječnik i simboli (ISO 13731:2001; EN ISO 13731:2001)

HRN EN 13857-1:2007 Eksplozivi za civilnu uporabu – 1. dio: Nazivlje (EN 13857-1:2003)