Hrvatski terminološki portal središnje je mjesto na kojem se okuplja suvremena
terminološka građa na hrvatskom jeziku

Ostala terminološka vrela

U ovoj se rubrici nastoji okupiti što više javno dostupnih poveznica na raznovrsne mrežne sadržaje s terminološkom građom koja uključuje hrvatske pojmovnike i rječnike ili dvojezične, odnosno višejezične terminološke priručnike s hrvatskim prijevodnim ekvivalentima. Ta građa nije zasada uključena u naš sustav za pretraživanje jer kriteriji nisu ujednačeni, ali vjerujemo da može biti korisna pri terminološkom pretraživanju. Napominjemo da ćemo popis tih resursa redovito provjeravati i obnavljati, a pozivamo i vas da nam javite ako znate za slične mrežne stranice kojima bismo mogli dopuniti sljedeći popis:

 1. Bačun, Dubravka, Mirjana Matešić i Mislav Ante Omazić. Leksikon održivog razvoja. Zagreb: Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj, 2012.
 2. Barić, Vinko. Mali leksikon zdravstva. Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011.
 3. Baza hrvatske flore = Flora Croatica Database (FCD).
 4. Braica, Silvio. Pojmovnik hrvatske etnografije i etnologije. / Ethnologica Dalmatica, 1, 8(1999), str. 5–119.
 5. Brlas, Siniša. Terminološki opisni rječnik ovisnosti: opis važnih termina iz područja ovisnosti o drogama, alkoholizma i problematičnog i patološkog kockanja. 1. izd. Virovitica: Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije, 2011.
 6. Cerovac, Mladen. Rječnik pojmova prava i politike tržišnog natjecanja i srodnih područja. Zagreb: TEB, 2004. (Inačica za internetsku stranicu AZTNA-a, prosinac 2010.).
 7. Čatić, Igor; Ranka Čatić. ERPOHEN: trorječnik polimerstva: hrvatsko-englesko-njemački [elektronička građa]. Zagreb: Društvo za plastiku i gumu, 2014.
 8. Četverojezični rječnik prava Europske unije [elektronička građa]:engleski, hrvatski, francuski, njemački / glavna urednica Maja Bratanić. Zagreb: HIDRA, 2003.
 9. Energetski pojmovnik.
 10. Englesko-hrvatski kemijski rječnik & glosar = Croatian-English chemistry dictionary & glossary. (Mrežna baza podataka. Copyright© 2015 by Eni Generalić. All rights reserved).
 11. Englesko-hrvatski rječnik i leksikon pojmova vezanih za hvatanje i geološko skladištenje ugljikova dioksida. / Pojmovnik sastavio: Georgi Georgiev, preveli: Iva Kolenković, Domagoj Vulin i Bruno Saftić. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu; Rudarsko-geološko naftni fakultet.
 12. EwaGlos – European Illustrated Glossary of Conservation Terms for Wall Paintings and Architectural Surfaces: English definitions with translations into Bulgarian, Croatian, French, German, Hungarian, Italian, Polish, Romanian, Spanish and Turkish / ur. Angela Weyer, Pilar Roig Picazo, Daniel Pop, JoAnn Cassar, Aysun Özköse, Jean-Marc Vallet and Ivan Srša. Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2015 (ISBN: 978-3-7319-0260-7).
 13. Galić-Jušić, Ines. Rječnik termina. Zagreb: Hrvatska udruga za disleksiju, 2014.
 14. Genetički pojmovnik . Zagreb: ULMUS klub, 2016.
 15. Geografski rječnik.
 16. Gligo, Nikša. Pojmovni vodič kroz glazbu 20. stoljeća s uputama za pravilnu uporabu pojmova. Zagreb: Muzički informativni centar KDZ; Matica hrvatska, 1996.
 17. Glosar socijalne uključenosti.
 18. Hrvatska enciklopedija. Zagreb: Leksikografski zavod "Miroslav Krleža".
 19. Hrvatski obiteljski leksikon. Zagreb: Leksikografski zavod "Miroslav Krleža".
 20. Hrvatski računalni rječnik.
 21. Hrvatsko-engleski rječnik statističkog nazivlja: verzija 1. Zagreb: Državni zavod za statistiku, 2015.
 22. Ilić, Sanda, Lela Zadražil, Ljubica Kostanić. Školski leksikon biologije: s pitanjima za maturu i prijemne. Zagreb: HINUS, 2011.
 23. Interaktivna matematika: nastavne cjeline za učenike osnovnih i srednjih škola. Zagreb: Normala – udruga za promicanje nastave matematike.
 24. Izborni pojmovnik. Državno izborno povjerenstvo, 2008.
 25. Kolbas, Irena. Mali pojmovnik arhivistike, bibliotekarstva i muzeologije. Zagreb: Etnografski muzej.
 26. Krička, Tajana, Neven Voća, Vanja Jurišić. Pojmovnik bioplina: priručnik. Zagreb: Agronomski fakultet, 2008.
 27. Leksikon Marina Držića. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Dom Marina Držića, 2016.
 28. Leksikon Poslovnoga dnevnika. Zagreb: Večernji list, novinsko-nakladničko društvo s ograničenom odgovornošću.
 29. Leksikon radija i televizije. HRT© Hrvatska radiotelevizija. Sva prava pridržana.
 30. Macan, Jelena. Nomenklaturni prikaz: nazivlje za agregiranje i samoudruživanje u znanosti o polimerima (IUPAC-ove preporuke 2013.). / Kemija u industriji : časopis kemičara i kemijskih inženjera Hrvatske, 11-12, 64(2015), str. 611–632.
 31. Mali pojmovnik Revije ruralnog razvoja Europske unije .
 32. Malvić, Tomislav, Boris Vrbanac. Geomatematički pojmovnik = Geomathematical dictionary . Hrvatski matematički elektronički časopis math.e, vol. 23.
 33. Panella, Nancy Mary. Pojmovnik stručnih izraza i definicija Sekcije za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2013.
 34. Poduzetnički pojmovnik Razvojne agencije .
 35. Pojmovnik Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih , 2011.
 36. Pojmovnik Državnoga zavoda za zaštitu prirode .
 37. Pojmovnik Eurovoc. Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva.
 38. Pojmovnik egiptologije. Zagreb: Arheološki muzej.
 39. Pojmovnik e-Kemija. (Copyright Milan Sikirica).
 40. Pojmovnik gospodarenja otpadom.
 41. Pojmovnik HEP-ODS (Operator distribucijskog sustava d.o.o.) .
 42. Pojmovnik Hrvatske udruge za arborikulturu.
 43. Pojmovnik Hrvatskoga restauratorskog zavoda.
 44. Pojmovnik javnih financija. Zagreb: Institut za javne financije.
 45. Pojmovnik Meteo-info.
 46. Pojmovnik Ministarstva uprave RH.
 47. Pojmovnik ODRAZ-a (Održivi razvoj zajednice).
 48. Popis osnovnih pojmova vezanih uz tematiku nuklearne energije.
 49. Pojmovnik portala za zdravlje očiju i vida Optometrija.
 50. Pojmovnik POSI (Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom).
 51. Pojmovnik poštanske terminologije i usluga. Hrvatska pošta, 2012.
 52. Pojmovnik Recikliraj.hr.
 53. Pojmovnik rodne terminologije: prema standardima Europske unije / uredila Rada Borić. Zagreb: Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH, 2007.
 54. Pojmovnik SEPA (Single Euro Payments Area = Jedinstveno područje plaćanja u eurima). Zagreb: 2014.
 55. Pojmovnik Ureda za udruge Vlade RH. Zagreb: 2014.
 56. Portal znanja. Zagreb: Leksikografski zavod "Miroslav Krleža".
 57. Prehrambeni rječnik.
 58. Pritchard, Boris. An English-Croatian Maritime Dictionary.
 59. Proleksis enciklopedija. Zagreb: Leksikografski zavod "Miroslav Krleža".
 60. Radoš, Ljerka; Marcel Meler. Englesko-hrvatski rječnik nazivlja u marketingu. 3. izmijenjeno i nadopunjeno elektroničko izd. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera; Ekonomski fakultet, 2010.
 61. Reumatološki leksikon. Zagreb: Pliva.
 62. Rječnik filozofskih pojmova. Zagreb: Udruga za promicanje filozofije Filozofija.org.
 63. Rječnik neologizama.
 64. Rječnik – pojmovnik Dinarskoga gorja.
 65. Rodin, Davor. Glosar novijeg društveno-znanstvenog pojmovlja. / Politička misao, 37, 4(2000), str. 129–144.
 66. Stručni nazivi – prijevodi na engleski i njemački jezik. (Mrežna baza podataka). Zagreb: Društvo sudskih tumača i prevoditelja.
 67. Špiranec, Ivana, Krunoslav Pavković. Džepni rječnik za građevinare [elektronička građa]: englesko-hrvatski, hrvatsko-engleski . Zagreb: Tehničko veleučilište u Zagrebu, Graditeljski odjel, 2014.
 68. Terminologija europske politike obrazovanja i podučavanja: glosar = Terminology of European education and training policy: glosar . European Centre for the Developmnent of Vocational Training.
 69. Ugrina, Ivo. e-Ghetaldus: on-line baza matematičkih pojmova.
 70. Višejezično arhivističko nazivlje = Multilingual archival terminology. (ICA terminology database = ICA-ina terminološka zbirka podataka). ICA – International Council on Archives.
 71. Vrijeme i klima hrvatskog Jadrana: pojmovnik. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu; Geofizički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.