Hrvatski terminološki portal središnje je mjesto na kojem se okuplja suvremena
terminološka građa na hrvatskom jeziku

O portalu

O portalu

Hrvatski terminološki portal zamišljen je kao središnje mjesto okupljanja suvremene terminološke građe, tj. strukovnoga nazivlja, na hrvatskom jeziku. Nastao je kao rezultat rada članova Strune na Odjelu za opće jezikoslovlje Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje nakon novijih spoznaja o mogućnosti unapređivanja terminološke prakse. Tijekom četiri godine financiranja i pet godina rada u terminološkoj bazi Struna obrađeno je 17 projekata i ukupno oko 30 000 pojmova iz različitih struka, no zbog financijskoga i organizacijskoga prekida od 2014. nisu u sustav za pretraživanje baze Struna dodavana nova nazivlja.

Cilj je Hrvatskoga terminološkog portala na jednom mjestu okupiti što veći broj stručnih pojmova i naziva te time dopuniti javni sustav pretraživanja kao pomoć stručnjacima, prevoditeljima, studentima i učenicima te svima koje zanima stručno nazivlje. Zbog toga je osmišljen redovit priljev novih nazivlja kojim će se tražilica osvježivati i nadograđivati. Vijesti o novoj građi redovito će biti objavljivane u portalskoj rubrici Novosti.

U jedinstvenoj se portalskoj tražilici zajednički pretražuje i građa iz ostalih triju baza koje okupljamo. Ako upišete naziv ili niz znakova (na hrvatskom, njemačkom ili engleskom jeziku) koji se nalazi u bilo kojoj od tih baza, rezultati se prikažu zajednički, a potom popise rezultata možete sužavati i pojedinačno pregledavati u odvojenim karticama za svaki pojedini resurs, o čemu se dodatno možete informirati u rubrici Načini pretraživanja. Time želimo olakšati korisnicima da prepoznaju iz kojega su izvora dobili pojedine podatke i potom rezultatu mogu pristupiti otvarajući pojedini zapis, a istodobno je i opravdano rješenje jer su u okupljenim sustavima zapisi o nazivima ipak obrađivani na različitim teorijskim i praktičnim osnovama.

Hrvatski terminološki portal dodatno ne financira nijedna državna institucija ili privatni sektor, nego je isključivo plod redovita bavljenja terminološkim radom članova Strune. Stoga će i podatci koji se na portalu objavljuju, kao i Struna, biti dostupni u otvorenom i besplatnom pristupu svim zainteresiranim korisnicima.

Za sve dodatne prijedloge, informacije i pojašnjenja slobodno nam se obratite preko našega kontaktnog obrasca i na vaše ćemo upite odgovoriti u najbržem mogućem roku. U rubrici s pitanjima i odgovorima uvijek se možete podsjetiti koje su temeljne postavke, a u rubrici Načini pretraživanja podsjetite se kako točno možete potražiti nazive koji vas zanimaju.