Hrvatski terminološki portal središnje je mjesto na kojem se okuplja suvremena
terminološka građa na hrvatskom jeziku

Kontakt

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Republike Austrije 16, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: 01 3783 888
E-adresa: nazivlje@ihjj.hr