Hrvatski terminološki portal središnje je mjesto na kojem se okuplja suvremena
terminološka građa na hrvatskom jeziku

Prevoditeljski glosari na Hrvatskom terminološkom portalu

Dio sustava za pretraživanje Hrvatskoga terminološkog portala koji prikazuje rezultate iz dostupnih prilagođenih terminoloških izvora tijekom nekoliko posljednjih mjeseci nije posebno ažuririran novim pojmovnicima. Jedan je od razloga svakako obnavljanje sustava financiranja novih projekata u bazi Struna i pojačan angažman naših suradnika na terminološkim projektima, no to ne znači da je razvoj portalske tražilice potpuno zapostavljen. Naime, tijekom 2017. godine pokrenut je suradnički projekt Odjela za opće jezikoslovlje IHJJ-a i članova Zajednice za prevoditeljstvo pri Hrvatskoj gospodarskoj komori jednostavno nazvan Prevoditeljski glosari na Hrvatskom terminološkom portalu. S veseljem možemo objaviti da je nakon malo više od godinu dana rada sustav konačno stabilan te da se od jučer 19 prevoditeljskih dostavljenih glosara s više od 11 000 hrvatskih naziva i gotovo 15 000 naziva na stranim jezicima (većinom na engleskom, ali i podosta na njemačkom. slovenskom ili talijanskom, kao što je navedeno na popisu uključenih glosara) može pretraživati samostalno za potrebe članova udruženja na projektnoj stranici, a za korisnike ovoga portala još značajnije da je razvojni tim brzo i jednostavno uspostavio način povezivanja i prikazivanja mogućih rezultata pretraživanja i na Hrvatskom terminološkom portalu. Smatramo da će razvoj ove suradnje predstavljati značajan doprinos kvalitativnom i kvantitativnom obogaćivanju terminoloških sadržaja zbog bolje dinamike dostavljanja uređenih glosara prevoditelja, a posljedično vam omogućiti pronalaženje boljih rezultata na ovome portalu.