Hrvatski terminološki portal središnje je mjesto na kojem se okuplja suvremena
terminološka građa na hrvatskom jeziku

Predavanje u Splitu

U sklopu redovnih aktivnosti na projektu Interdisciplinarni model terminološkoga upravljanja – sociokognitivni temelj obradbe strukovnih jezika (IMOTEP), ali i priprema članova Strune za novi krug projekata natječaja izgradnje strukovnih nazivlja, u četvrtak 29. rujna 2016. u Splitu kolega Bruno Nahod održat će predavanje "Kemijsko nazivlje u suvremenome hrvatskom i europskom kontekstu (Jesu li natrij-klorid i natrijev klorid isti spoj?)". Prezentacija će biti održana u 13 sati u predavaonici F402 Kemijsko-tehnološkoga fakulteta u Splitu, Ruđera Boškovića 35.