Hrvatski terminološki portal središnje je mjesto na kojem se okuplja suvremena
terminološka građa na hrvatskom jeziku

Opsežan prikaz zbornika Od Šuleka do Schengena u Suvremenoj lingvistici

Zbornik radova Od Šuleka do Schengena: terminološki, terminografski i prijevodni aspekti jezika struke nastajao je kao rezultat teorijskoga i praktičnoga rada svih naših članova te ostalih kolega i suradnika u okviru programa Struna – Hrvatsko strukovno nazivlje, a objavljen je u srpnju 2015. godine. U srpnju ove godine izišao je novi svezak (tiskano i elektroničko izdanje, god. 42, br. 81) uglednoga jezikoslovnog časopisa Suvremena lingvistika, u kojemu se nalazi prikaz naše knjige dr. sc. Velimira Piškorca, redovitoga profesora na Katedri za njemački jezik Odsjeka za germanistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Objektivan i detaljan prikaz smješten je od 335. do 340. stranice, a elektronička inačica prikaza dostupna je na portalu Hrčak ili na poveznici mrežne stranice časopisa.