Hrvatski terminološki portal središnje je mjesto na kojem se okuplja suvremena
terminološka građa na hrvatskom jeziku

Normiranje i upravljanje

Što je normiranje nazivlja?

Kako bi strukovno i znanstveno nazivlje ispunilo svoju komunikacijsku svrhu, treba biti normirano. Normiranje nazivlja podrazumijeva dva procesa: standardizaciju terminoloških načela rada i metoda te normiranje samoga nazivlja.

Za normiranje nazivlja postoje razrađeni međunarodni standardi i procedure, a za njih su zadužena državna i međunarodna normizacijska tijela. Za normiranje terminološkoga rada najvažnije su norme koje donosi Tehnički odbor 37 Međunarodne organizacije za normizaciju ISO.

Važno je u procesu normiranja heterogene terminološke djelatnosti na određenoj razini okupiti te nazivlje urediti tako da se između više sinonimnih naziva za iste pojmove odabere preporučeni oblik. Drugim riječima, normiranjem se želi dostići što više jednoznačnih, dobro opisanih i usustavljenih naziva i nazivlja.

Razrađeno i promišljeno normiranje u idealnom slučaju rezultira uređenim manjim ili većim terminološkim zbirkama podataka i središnjom terminološkom bazom koja ih okuplja. Takva baza, koju čini više specijaliziranih terminoloških baza, često se naziva i terminološkom bankom i danas je najčešće sredstvo provedbe nacionalne, odnosno državne terminološke politike i terminološkoga planiranja.

Što je terminološko upravljanje?

Terminološko upravljanje ili upravljanje nazivljem (engl. terminology management) danas se sve češće upotrebljava umjesto naziva terminografija, a njime se podrazumijeva sustavno prikupljanje, opis, obrada i prezentacija pojmova i njihovih oznaka, tj. naziva. Upravljanje terminologijom odnosi se prije svega na organiziran i sveobuhvatan terminološki rad s pomoću propisanih metoda, procedura i alata te pohranom rezultata u jedinstvenu terminološku bazu ili terminološku banku, tj. skup terminoloških baza.