Hrvatski terminološki portal središnje je mjesto na kojem se okuplja suvremena
terminološka građa na hrvatskom jeziku

Hrvatsko farmakološko nazivlje pretraživo u bazi Struna

Nakon prihvaćanja pojedinačnih izvješća i veoma pozitivnih ocjena evaluatora Hrvatske zaklade za znanost od 21. rujna 2018. u sustavu za javno pretraživanje terminološke baze Struna (time i na Hrvatskom terminološkom portalu) od listopada je pretraživo nazivlje nastalo tijekom projekta Hrvatsko farmakološko nazivlje (FARMANA), a abecedno složenom pojmovniku koji se može zasebno pretraživati možete pristupiti ovdje.

Projekt je trajao od 1. rujna 2016. do 30. studenoga 2017. godine, a vodila ga je dr. sc. Kristina Peroš s Katedre za farmakologiju Stomatološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uz tim sustručnjaka s matičnoga fakulteta i Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a uz suradnju pridruženih terminologa i savjetnika iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Tijekom projekta obrađeno je i u bazi Struna dovršeno i korisnicima dostupno ukupno 1228 farmakoloških pojmova s obveznim ekvivalentima na engleskome jeziku, a dodano im je i 345 pojmova iz već dovršenih srodnih projekata, primjerice iz anatomije i fiziologije i stomatologije. Projektom FARMANA izgradila se baza usustavljenih farmakoloških naziva, njihovih definicija i prijevoda na engleski jezik te je farmakološko strukovno nazivlje usuglašeno s nazivljem srodnih struka. Pojmovnik je sadržajem povezan s projektima temeljnih medicinskih znanosti, anatomije i fiziologije i s projektom stomatologije iz drugoga kruga Strune pa nas raduje što je u nacionalnoj terminološkoj bazi rad na pojedinim nazivljima trajan proces te se područja mogu povezivati i međusobno dopunjivati..